Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Torsdag den 23. april 2020 klokken 19.00
på restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn - jf. dagsorden
 
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at sende en mail til info@skgf.dk med oplysning om antal deltagere eller ved at ringe 25 29 73 30
Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. april 2020
 
Indkaldelsen er underlagt de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne for så vidt angår den aktuelle pandemi. Dette indebærer, at generalforsamlingen kan blive aflyst med kort varsel.

Skovshoved Klampenborg området

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem er vi

Lokalområdet Skovshoved-Klampenborg ligger mellem Dyrehaven mod nord, Øresund og Charlottenlund Slotspark mod syd.

Området er et meget smukt, stilfærdigt og attraktivt villaområde, der gennem  lokalplaner er beskyttet med regler om grundstørrelser, og beskrivelser af bevaringsværdige huse og træer.

Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKGF) ser det som sin fornemste opgave at værne om områdets herlighedsværdier, og at arbejde for at nødvendige tiltag som nye lokalplaner, trafikreguleringer, skole- og institutionsbyggerier og meddelelse af byggetilladelser respekterer disse værdier.

Foreningen udfører sit arbejde til gavn for samtlige grundejere (ca.1500) i lokalområdet, dvs. uden hensyn til eventuelt medlemskab af foreningen.

Erfaringen har dog vist, at en stor medlemsskare styrker foreningens gennemslagskraft og påvirkningsmuligheder.

Derfor opfordrer vi alle grundejere til at blive medlem.

Kontakt bestyrelsen hvis du som grundejer har behov for hjælp og vejledning.

Kontakt

Bestyrelsen
Formanden
 
 
Bestyrelsen  | info@skgf.dk